Heroine- Mila Čuljak

Heroine

Mila Čuljak

“Pred nama se izmjenjuju rock-heroina i zadihana plesačica, dinamika pokreta varira od polagana i smirena do razigrana, energična trka i skoka. Kontinuitet je pritom zadržan razojem koreografskog materijala, a dojam nije onaj nesigurnosti, nego naprotiv neopterećenosti i nepretecioznosti autorice, kako u pojedinim segmentima koreografije, tako i u predstavi u cijelini. U podlozi Heroina nema prepoznatljivih referencija, nema citata popularnih teoretičara ili kritike pop-kulture. Heroine su tako i djevojke koje svakodnevno susrećemo, one koje su nam prijateljice, koje se znoje u dvorani ili rade za računalom, o kojima pišu tabloidi ili koje se voze gradskim autobusom.” I. Ivković

WARP pogon Zagreb

23.Tjedan suvremenog plesa

OPART festival, Opatija

Crna ovca, Baška

Sedam dana stvaranja, Pazin

ZOOM festival, Rijeka

koreografija, izvedba, stihovi: Mila Čuljak

glazba: Adam Semijalac

vizualni savjetnik: Lara Mamula

Video

Video: Heroine- Mila Čuljak

Fotografije

Članovi i suradnici u projektu:

Mila Čuljak